วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ต.ค. 2563
จ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อเข้าร่วมงานพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2563
จ้างจัดทำพวงมาลาดอกไม้สดเพื่อเข้าร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างซ่อม/สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านโกรกหิน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช่องแมว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุ่งจาน หมู่ที่ 7 ไปบ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลหันห้วยทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโกรกหิน หมู่ที่ 8 ไปบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จากห้วยนาครัว บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 6 ไปถนนลาดยางสายบ้านเพ็ดน้อย - ไร่อ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุ่งจาน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง