วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อม/สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวทางแอสฟัลติก บ้านหันห้วยทราย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อม/สร้างถนนคอนกรีตเสริมเสริมเหล็กผิวทางแอสฟัสติก บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชลประทาน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันห้วยทราย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเเครื่องปรับอากาศ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ และนมปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
จ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้ เพื่อเข้าร่วมงานพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (โรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง