องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ