องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
  จัดเตียมสถานที่ศูนย์พักคอยและแยกกักตัวชุมชน (Commu...[วันที่ 2022-02-25][ผู้อ่าน 121]
 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย พร้อมคณะผู้บร...[วันที่ 2022-02-23][ผู้อ่าน 108]
 
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญา...[วันที่ 2022-01-24][ผู้อ่าน 171]
 
  อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเ...[วันที่ 2020-03-17][ผู้อ่าน 464]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์ก...[วันที่ 2020-02-04][ผู้อ่าน 546]
 
  ภาพการประชาคมหมู่บ้านชุมชนเพื่อจัดทำร่างข้อบัญญัติ...[วันที่ 2018-09-28][ผู้อ่าน 1033]
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561[วันที่ 2018-09-12][ผู้อ่าน 480]
 
  กิจกรรมโครงการปลูกดาวเรืองถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ใน...[วันที่ 2017-12-09][ผู้อ่าน 609]
 
  โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ร่วมกับส่วนราชก...[วันที่ 2017-09-27][ผู้อ่าน 597]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย ขอแสดงความยินดีกั...[วันที่ 2017-09-11][ผู้อ่าน 618]
 
  โครงการ อบต.เคลื่อนที่ รับชำระภาษี[วันที่ 2017-01-13][ผู้อ่าน 520]
 

|1หน้า 2