องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.hanhuaysai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ก.ค.2562 [ 8 ก.ค. 2563 ]81
2 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน มิ.ย.2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]77
3 ประชาสัมพันธ์ การออกประชาคม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. [ 2 มิ.ย. 2563 ]80
4 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พ.ค.2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]77
5 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน เม.ย.2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]82
6 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ก.พ.2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]74
7 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ม.ค.2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]79
8 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ธ.ค.2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]74
9 ช่องทางการติดต่อ [ 4 พ.ย. 2562 ]88
10 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พ.ย.2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]78
11 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ต.ค.2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]76
12 ผลการประเมินความพึงพอใจ [ 30 ส.ค. 2561 ]154
13 ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพ LPA 2561 [ 17 ส.ค. 2561 ]169
14 การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 [ 30 ต.ค. 2560 ]168
15 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน [ 25 ต.ค. 2560 ]152
16 ประกาศ เรื่อง ประกาศการใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ 2560-2562) [ 30 พ.ค. 2559 ]197