องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบสภา อบต. หันห้วยทราย ว่าด้วย การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]12
2 ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน ก.พ.256ุ [ 3 ก.พ. 2566 ]23
3 ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน ม.ค.2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]13
4 ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน ธ.ค.2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]16
5 ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน พ.ย.2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]16
6 ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน ต.ค.2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]21
7 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการช่วยเหลือ เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]15
8 ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน ก.ย.2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]19
9 ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน ส.ค..2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]14
10 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) [ 18 ก.ค. 2565 ]10
11 ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน ก.ค..2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]19
12 ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน มิ.ย.2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]19
13 ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน พ.ค.2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]18
14 ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน เม.ย. 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]133
15 ประชาสัมพันธ์สนามกีฬาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย [ 5 เม.ย. 2565 ]9
16 ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน มี.ค. 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]134
17 ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน ก.พ. 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]131
18 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 10 ม.ค. 2565 ]11
19 ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน ม.ค. 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]184
20 ประชาสัมพันธ์งดการเผาทุกชนิดในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) [ 4 ม.ค. 2565 ]16
 
หน้า 1|2|3