องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ก.ค.2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ก.ค.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง