องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระ...[วันที่ 2023-09-28][ผู้อ่าน 3]
 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก...[วันที่ 2023-07-19][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเพื่อสร้างความ...[วันที่ 2023-03-11][ผู้อ่าน 73]
 
  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย (อปพร.)[วันที่ 2023-03-03][ผู้อ่าน 77]
 
  โครงการจัดแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก[วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 64]
 
  โครงการปฏิบัติธรรม ตำบลหันห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ...[วันที่ 2022-10-26][ผู้อ่าน 36]
 
  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ ประจำป...[วันที่ 2022-09-23][ผู้อ่าน 109]
 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สุขกาย สุขใจ ใกล้ธร...[วันที่ 2022-09-16][ผู้อ่าน 106]
 
  เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำป...[วันที่ 2022-09-15][ผู้อ่าน 112]
 
  โครงการเยาวชนหันห้วยทรายห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบป...[วันที่ 2022-09-12][ผู้อ่าน 111]
 
  โครงการส่งเสริมและฝึกฝนอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐ...[วันที่ 2022-09-09][ผู้อ่าน 110]
 
  โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 2565[วันที่ 2022-09-08][ผู้อ่าน 28]
 

หน้า 1|2|3|4