องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
  กิจกรรมปฐมนิเทศประชุมผุ้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล...[วันที่ 2022-05-17][ผู้อ่าน 157]
 
  มอบถุงยังชีพเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยาก...[วันที่ 2022-04-27][ผู้อ่าน 142]
 
  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ ทำความสะอาดถนน...[วันที่ 2022-04-11][ผู้อ่าน 157]
 
  กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ บ้านโนนหญ้านาง หมู่ท...[วันที่ 2022-03-25][ผู้อ่าน 114]
 
  มอบถุงยังชีพแต่ผู้นำหมู่บ้าน เพื่อทำการมอบแก่ที่กั...[วันที่ 2022-03-22][ผู้อ่าน 137]
 
  มอบถุงยังชีพแต่ผู้นำหมู่บ้าน เพื่อทำการมอบแก่ที่กั...[วันที่ 2022-03-17][ผู้อ่าน 109]
 
  กิจกรรมลงพื้นที่ซ่อมไฟส่องสว่าง รอบตำบลหันห้วยทราย[วันที่ 2022-03-16][ผู้อ่าน 111]
 
  สำรวจพื้นที่ว่างเปล่า หลังสำนักงาน อบต.หันห้วยทราย...[วันที่ 2022-03-09][ผู้อ่าน 109]
 
  การประชุมเพื่อหาแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด...[วันที่ 2022-03-03][ผู้อ่าน 121]
 
  จัดเตียมสถานที่ศูนย์พักคอยและแยกกักตัวชุมชน (Commu...[วันที่ 2022-02-25][ผู้อ่าน 112]
 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย พร้อมคณะผู้บร...[วันที่ 2022-02-23][ผู้อ่าน 99]
 
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญา...[วันที่ 2022-01-24][ผู้อ่าน 145]
 

หน้า 1|2