องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเพื่อสร้างความ...[วันที่ 2023-03-11][ผู้อ่าน 27]
 
  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย (อปพร.)[วันที่ 2023-03-03][ผู้อ่าน 37]
 
  โครงการจัดแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก[วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 39]
 
  กิจกรรมปฐมนิเทศประชุมผุ้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล...[วันที่ 2022-05-17][ผู้อ่าน 231]
 
  มอบถุงยังชีพเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยาก...[วันที่ 2022-04-27][ผู้อ่าน 172]
 
  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ ทำความสะอาดถนน...[วันที่ 2022-04-11][ผู้อ่าน 221]
 
  กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ บ้านโนนหญ้านาง หมู่ท...[วันที่ 2022-03-25][ผู้อ่าน 139]
 
  มอบถุงยังชีพแต่ผู้นำหมู่บ้าน เพื่อทำการมอบแก่ที่กั...[วันที่ 2022-03-22][ผู้อ่าน 173]
 
  มอบถุงยังชีพแต่ผู้นำหมู่บ้าน เพื่อทำการมอบแก่ที่กั...[วันที่ 2022-03-17][ผู้อ่าน 127]
 
  กิจกรรมลงพื้นที่ซ่อมไฟส่องสว่าง รอบตำบลหันห้วยทราย[วันที่ 2022-03-16][ผู้อ่าน 128]
 
  สำรวจพื้นที่ว่างเปล่า หลังสำนักงาน อบต.หันห้วยทราย...[วันที่ 2022-03-09][ผู้อ่าน 132]
 
  การประชุมเพื่อหาแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด...[วันที่ 2022-03-03][ผู้อ่าน 144]
 

หน้า 1|2