องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.hanhuaysai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน เม.ย.2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน เม.ย.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง