องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.hanhuaysai.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการปลูกดาวเรืองถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560


องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย โดยการนำของนางบุญมี จันคำวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย ได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกดาวเรืองถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ขึ้นในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดี พร้อมการเตรียมการและสนับสนุน การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

2020-03-17
2020-02-04
2018-09-28
2018-09-12
2017-12-09
2017-09-27
2017-09-11
2017-01-13