องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
 


กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วงใหญ่ หมุ่ที่ 5


วันที่ 25  มีนาคม  2565 นายบัญญัติ  อยู่ชุมพล พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ราย นางสมพันธ์  คำประไพ  หมู่ที่ 4 บ้านโนนหญ้านาง  และนางสุรินทร์  ตากิ่มนอก หมู่ที่ 5 บ้านหนองม่วงใหญ่ เพื่อช่วยเหลือเป็นลำดับต่อไป

2023-03-11
2023-03-03
2022-12-27
2022-05-17
2022-04-27
2022-04-11
2022-03-25
2022-03-22
2022-03-17
2022-03-16