องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่รับฟังปัญหาชาวบ้าน


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายบัญญัติ อยู่ชุมพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย พร้อมด้วย นายฉัตรชัย จันคำวงษ์ รองนายก อบต.หันห้วยทราย นายชัยฤทธิ์ แตงเกิด รองนายก อบต.หันห้วยทราย นางสุพิตร ชานอก เลขานุการนายก อบต.หันห้วยทราย ลงพื้นที่ ม.4 และ ม.5 ตรวจสอบคลองโสกขี้หนู และหนองคลอง เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน เพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาเป็นลำดับต่อไป

2023-03-11
2023-03-03
2022-12-27
2022-05-17
2022-04-27
2022-04-11
2022-03-25
2022-03-22
2022-03-17
2022-03-16