องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
 


กิจกรรมลงพื้นที่ซ่อมไฟส่องสว่าง รอบตำบลหันห้วยทราย


นายบัญญัติ อยู่ชุมพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย มอบหมายให้ นายทินภัทร ชันไธสง ผู้อำนวยการกองช่างและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ซ่อมไฟส่องสว่าง  เพื่อให้หมู่บ้านมีความสว่าง ชาวบ้านรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และคุณภาพชีวิตของชาวบ้านดีขึ้น

2023-03-11
2023-03-03
2022-12-27
2022-05-17
2022-04-27
2022-04-11
2022-03-25
2022-03-22
2022-03-17
2022-03-16