องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
 


สำรวจพื้นที่ว่างเปล่า หลังสำนักงาน อบต.หันห้วยทราย เพื่อดำเนินการปลูกป่าชุมชน และจัดสรรพื้นที่ให้ราษฎรตำบลหันห้วยทรายใช้ประโยชน์ในการทำเกษตร


นายบัญญัติ อยู่ชุมพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย มอบหมายให้นายชัยฤทธิ์ แตงเกิด รองนายก อบต.หันห้วยทราย นางสุพิตร ชานอก เลขานุการนายก อบต.หันห้วยทราย จ่าสิบโทพิทักษ์ พลเยี่ยม หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.หันห้วยทราย น.ส.สุพรรณี อยู่ชุมพล นักพัฒนาชุมชน นายชุมพล ฉิมหล่า ผู้ช่วยนายช่างโยธา ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ว่างเปล่า หลังสำนักงาน อบต.หันห้วยทราย เพื่อดำเนินการปลูกป่าชุมชน และจัดสรรพื้นที่ให้ราษฎรตำบลหันห้วยทรายใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ของครอบครัวต่อไป

2023-03-11
2023-03-03
2022-12-27
2022-05-17
2022-04-27
2022-04-11
2022-03-25
2022-03-22
2022-03-17
2022-03-16