องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
 


มอบถุงยังชีพแต่ผู้นำหมู่บ้าน เพื่อทำการมอบแก่ที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)


นายบัญญัติ อยู่ชุมพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย พร้อมด้วย นายชัยฤทธิ์ แตงเกิด รองนายก อบต. , นางสุพิตร ชานอก เลขานุการนายก อบต. , น.ส.ปรียารัตน์ แก้วพิมพ์ รองปลัด อบต. , จ่าสิบโทพิทักษ์ พลเยี่ยม หัวหน้าสำนักปลัด , น.ส.พรพรรณ ขันสาลี นักวิชาการสาธารณสุขฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ นำถุงยังชีพไปมอบให้ผู้กักกันตัว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในเขตตำบลหันห้วยทราย หมู่ที่ 1 จำนวน 7 คร. ,หมู่ที่ 3 จำนวน 1 คร. , หมู่ที่ 5 จำนวน 35 คร. , หมู่ที่ 7 จำนวน 19 คร. , หมู่ที่ 8 จำนวน 30 คร. และหมู่ที่ 9 จำนวน 2 คร. รวมทั้งสิ้น 94 ครัวเรือน  องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทรายขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดี เราจะผ่านไปด้วยกันค่ะ✌️✌️

2023-09-28
2023-07-19
2023-03-11
2023-03-03
2022-12-27
2022-10-26
2022-09-23
2022-09-16
2022-09-15
2022-09-12