องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
 


กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ ทำความสะอาดถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์


นายบัญญัติ อยู่ชุมพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ ทำความสะอาดถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์  ประจำปี  2565  สงกรานต์นี้...ขับขี่ปลอดภัย เมาไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย นะคะ😊😊

2022-05-17
2022-04-27
2022-04-11
2022-03-25
2022-03-22
2022-03-17
2022-03-16
2022-03-09
2022-03-03
2022-02-25