องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
 


กิจกรรมปฐมนิเทศประชุมผุ้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นายบัญญัติ อยู่ชุมพล พร้อมด้วย นางสุพิตร ชานอก เลขานุการนายก อบต. , นางสาวปรียารัตน์ แก้วพิมพ์ รองปลัด อบต. , จ่าสิบโทพิทักษ์ พลเยี่ยม หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการ ผอ.กองการศึกษาฯ , นางสาวร่มฉัตร คุณนาเมือง นักวิชาการศึกษา และครูผู้ดูแลเด็ก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศประชุมผุ้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย

2023-03-11
2023-03-03
2022-12-27
2022-05-17
2022-04-27
2022-04-11
2022-03-25
2022-03-22
2022-03-17
2022-03-16