องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย (อปพร.)


องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย โดยการนำของท่านนายกบัญญัติ อยู่ชุมพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 1/2566 โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลหันห้วยทราย เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 31 คน ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2566 (รวม 5 วัน) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย

2023-03-11
2023-03-03
2022-12-27
2022-05-17
2022-04-27
2022-04-11
2022-03-25
2022-03-22
2022-03-17
2022-03-16