องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.hanhuaysai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2560

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

สินค้าเกษตรกลุ่มเกษตรตำบลหันห้วยทราย

แคนตาลูป
 
 
แตงกวา