องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.hanhuaysai.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำล (ฉบับที่ 2) [ 10 มิ.ย. 2563 ]0
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลสามัญ [ 8 มิ.ย. 2563 ]2
3 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 10 เม.ย. 2563 ]1
4 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 10 เม.ย. 2563 ]1
5 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 4 ต.ค. 2562 ]1
6 รายงานผลการพัฒนาบุคลากร [ 31 พ.ค. 2562 ]82
7 ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาเลื่อนขั้น ครั้ง2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 6 เม.ย. 2561 ]69
8 แผนพัฒนาบุคลากร 2561 [ 10 ต.ค. 2560 ]111
9 ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาเลื่อนขั้น ครั้ง1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]74
10 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2561-2563 [ 5 ต.ค. 2560 ]113