องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรักษาราชการแทน (1) [ 16 มิ.ย. 2564 ]152
2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำล (ฉบับที่ 2) [ 10 มิ.ย. 2563 ]189
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลสามัญ [ 8 มิ.ย. 2563 ]161
4 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 10 เม.ย. 2563 ]163
5 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 10 เม.ย. 2563 ]160
6 การรักษาราชการแทน [ 7 ต.ค. 2562 ]174
7 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 4 ต.ค. 2562 ]155
8 รายงานผลการพัฒนาบุคลากร [ 31 พ.ค. 2562 ]161
9 ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาเลื่อนขั้น ครั้ง2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 6 เม.ย. 2561 ]159
10 แผนพัฒนาบุคลากร 2561 [ 10 ต.ค. 2560 ]162
11 ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาเลื่อนขั้น ครั้ง1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]163
12 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2561-2563 [ 5 ต.ค. 2560 ]166