องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.hanhuaysai.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ [ 1 ก.ย. 2563 ]28
2 คุุู่มือการบริหารงานบุคคล [ 6 ม.ค. 2563 ]29
3 คู่มือการเสียภาษีบำรุงท้องที่ [ 6 ม.ค. 2563 ]28
4 คุ่มือการเสียภาษีป้าย [ 6 ม.ค. 2563 ]28
5 คุ่มือการเสียภาษีโรงเรีือนและที่ดิน [ 6 ม.ค. 2563 ]28
6 คู่มือปฏิบัติงาน พัสดุ [ 6 ม.ค. 2563 ]29
7 คู่มืองานธุรการ [ 6 ม.ค. 2563 ]29
8 คู่มือการปกิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 6 ม.ค. 2563 ]29
9 พรบ.บัตรประชาชน [ 25 ต.ค. 2560 ]203
10 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 25 ต.ค. 2560 ]194
11 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี [ 18 ต.ค. 2560 ]198
12 การเขียนหนังสือราชการ [ 10 ต.ค. 2560 ]189
13 9 วิธีสร้างแรงจูงใจในการทํางาน ที่ได้ผลมากกว่า" วิธีสร้างแรงจูงใจในการทํางาน ที่ได้ผลมากกว่า"เงิน" [ 5 ต.ค. 2560 ]191