องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 92 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง จากสายบ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ถึงสายบ้านดอนแสบง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก [ 29 ธ.ค. 2564 ]151
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง จากสายบ้านหลุ่งจานถึงสายวัดป่าบ้านหลุ่งจาน หมู่ที่ 7 ตำบลหันห้วยทราย โดยวิธีคัดเลือก [ 29 ธ.ค. 2564 ]144
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง จากสายบ้านหลุ่งจานถึงสายวัดป่าบ้านหลุ่งจาน หมู่ที่ 7 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย [ 8 ธ.ค. 2564 ]153
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง จากสายบ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ถึงสายบ้านดอนแสบง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 1 ธ.ค. 2564 ]116
5 ประกาศราคากลางโครงการซ่อม/สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านชลประทาน หมู่ที่ 9 [ 28 มิ.ย. 2564 ]85
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านโกรกหิน หมู่ที่ 8 [ 18 ก.พ. 2564 ]199
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโกรกหิน หมู่ที่ 8 [ 16 ก.พ. 2564 ]238
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช่องแมว หมู่ที่ 2 [ 14 ม.ค. 2564 ]208
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองช่องแมว หมู่ที่ 2 [ 14 ม.ค. 2564 ]212
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 [ 14 ม.ค. 2564 ]174
11 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองช่องแมว หมู่ที่ 2 [ 13 ม.ค. 2564 ]181
12 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 [ 13 ม.ค. 2564 ]202
13 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช่องแมว หมู่ที่ 2 [ 13 ม.ค. 2564 ]175
14 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุ่งจาน หมู่ที่ 7 [ 13 ม.ค. 2564 ]253
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อม/สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวทางแอสฟัลติก บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 [ 12 ม.ค. 2564 ]211
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อม/สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวทางแอสฟัลติก บ้านหันห้วยทราย หมู่ที่ 1 [ 12 ม.ค. 2564 ]196
17 ประกาศราคากลางโครงการซ่อม/สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวทางแอสฟัลติก บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 [ 11 ม.ค. 2564 ]179
18 ประกาศราคากลางโครงการซ่อม/สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวทางแอสฟัลติก บ้านหันห้วยทราย หมู่ที่ 1 [ 11 ม.ค. 2564 ]181
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันห้วยทราย หมู่ที่ 1 [ 29 ธ.ค. 2563 ]170
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชลประทาน หมู่ที่ 9 [ 29 ธ.ค. 2563 ]172
 
หน้า 1|2|3|4|5