องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.hanhuaysai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์(รถบรรทุก ดีเซล)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 8 ก.ค. 2563 ]1
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระใหญ่ หมุ่ที่ 7 บ้านหลุ่งจาน ตำบลหันห้วยทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 พ.ค. 2563 ]15
3 ราคากลางโครงการขุดลอกสระใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านหลุ่งจาน ตำบลหันห้วยทราย [ 14 พ.ค. 2563 ]15
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระบ้านดอนกลอย หมู่ที่ ๖ บ้านดอนกลอย ตำบลหันห้วยทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 เม.ย. 2563 ]18
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลหันห้วยทราย ไปบ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตาดใหญ่ [ 1 เม.ย. 2563 ]25
6 ราคากลางโครงการขุดลอกสระบ้านดอนกลอย หมู่ที่ ๖ บ้านดอนกลอย ตำบลหันห้วยทราย [ 20 มี.ค. 2563 ]16
7 ราคากลางโครงการซ่อม/สร้าง ถนน คสล.ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 [ 10 มี.ค. 2563 ]27
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้างโครงการซ่อม/สร้าง ถนน ค.ส.ล.ผิิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 [ 9 มี.ค. 2563 ]24
9 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลหันห้วยทราย ไปบ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตาดใหญ่ [ 5 มี.ค. 2563 ]26
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย [ 29 ม.ค. 2563 ]34
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์(รถบรรทุก ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ม.ค. 2563 ]36
12 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 20 ม.ค. 2563 ]40
13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย [ 15 ม.ค. 2563 ]42
14 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์(รถบรรทุก ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ม.ค. 2563 ]38
15 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์(รถบรรทุก ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ม.ค. 2563 ]40
16 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์(รถบรรทุก ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ม.ค. 2563 ]38
17 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์ (รถบรรทุก ดีเชล)ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน [ 12 ธ.ค. 2562 ]38
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ส.ค. 2562 ]69
19 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 4 [ 6 ส.ค. 2562 ]84
20 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านไร่อ้อย-บ้านโกรกหิน หมู่ที่ 6 บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 4 บ้านโนนหญ้านาง และหมู่ที่ 5 บ้านหนองม่วงใหญ่ ตำบลหันห้วยทราย [ 22 ม.ค. 2562 ]122
 
หน้า 1|2|3