องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.hanhuaysai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 64 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุ่งจาน หมู่ที่ ๗ ไปบ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลหันห้วยทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ก.ย. 2563 ]17
2 การเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุ่งจาน หมู่ที่ ๗ ไปบ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลหันห้วยทราย [ 2 ก.ย. 2563 ]14
3 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์(รถบรรทุก ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ส.ค. 2563 ]16
4 ราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์ (รถบรรทุก ดีเชล)ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ [ 27 ส.ค. 2563 ]13
5 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์(รถบรรทุก ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ก.ค. 2563 ]21
6 ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์(รถบรรทุก ดีเซล)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 8 ก.ค. 2563 ]22
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระใหญ่ หมุ่ที่ 7 บ้านหลุ่งจาน ตำบลหันห้วยทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 พ.ค. 2563 ]33
8 ราคากลางโครงการขุดลอกสระใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านหลุ่งจาน ตำบลหันห้วยทราย [ 14 พ.ค. 2563 ]34
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระบ้านดอนกลอย หมู่ที่ ๖ บ้านดอนกลอย ตำบลหันห้วยทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 เม.ย. 2563 ]36
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลหันห้วยทราย ไปบ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตาดใหญ่ [ 1 เม.ย. 2563 ]44
11 ราคากลางโครงการขุดลอกสระบ้านดอนกลอย หมู่ที่ ๖ บ้านดอนกลอย ตำบลหันห้วยทราย [ 20 มี.ค. 2563 ]35
12 ราคากลางโครงการซ่อม/สร้าง ถนน คสล.ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 [ 10 มี.ค. 2563 ]46
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้างโครงการซ่อม/สร้าง ถนน ค.ส.ล.ผิิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 [ 9 มี.ค. 2563 ]42
14 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลหันห้วยทราย ไปบ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตาดใหญ่ [ 5 มี.ค. 2563 ]45
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย [ 29 ม.ค. 2563 ]53
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์(รถบรรทุก ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ม.ค. 2563 ]56
17 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 20 ม.ค. 2563 ]58
18 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย [ 15 ม.ค. 2563 ]61
19 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์(รถบรรทุก ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ม.ค. 2563 ]59
20 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์(รถบรรทุก ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ม.ค. 2563 ]62
 
หน้า 1|2|3|4