องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 92 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 6 [ 29 ธ.ค. 2563 ]180
22 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชลประทาน หมู่ที่ 9 [ 28 ธ.ค. 2563 ]3285
23 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันห้วยทราย หมู่ที่ 1 [ 28 ธ.ค. 2563 ]176
24 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 6 [ 28 ธ.ค. 2563 ]234
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อม/สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวทางแอสฟัลติก บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 (ทิศตะวันออก) [ 29 ก.ย. 2563 ]227
26 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุ่งจาน หมู่ที่ ๗ ไปบ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลหันห้วยทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ก.ย. 2563 ]218
27 การเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุ่งจาน หมู่ที่ ๗ ไปบ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลหันห้วยทราย [ 2 ก.ย. 2563 ]212
28 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์(รถบรรทุก ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ส.ค. 2563 ]172
29 ราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์ (รถบรรทุก ดีเชล)ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ [ 27 ส.ค. 2563 ]218
30 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์(รถบรรทุก ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ก.ค. 2563 ]170
31 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 5(โนนหันน้อยไปโนนสูง) [ 24 ก.ค. 2563 ]223
32 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันห้วยทราย หมู่ที่ 1 [ 9 ก.ค. 2563 ]231
33 ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์(รถบรรทุก ดีเซล)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 8 ก.ค. 2563 ]216
34 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชลประทาน หมู่ที่ 9 [ 4 มิ.ย. 2563 ]164
35 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระใหญ่ หมุ่ที่ 7 บ้านหลุ่งจาน ตำบลหันห้วยทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 พ.ค. 2563 ]217
36 ราคากลางโครงการขุดลอกสระใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านหลุ่งจาน ตำบลหันห้วยทราย [ 14 พ.ค. 2563 ]215
37 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระบ้านดอนกลอย หมู่ที่ ๖ บ้านดอนกลอย ตำบลหันห้วยทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 เม.ย. 2563 ]226
38 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลหันห้วยทราย ไปบ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตาดใหญ่ [ 1 เม.ย. 2563 ]161
39 ราคากลางโครงการขุดลอกสระบ้านดอนกลอย หมู่ที่ ๖ บ้านดอนกลอย ตำบลหันห้วยทราย [ 20 มี.ค. 2563 ]163
40 ราคากลางโครงการซ่อม/สร้าง ถนน คสล.ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 [ 10 มี.ค. 2563 ]222
 
|1หน้า 2|3|4|5