องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 92 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้างโครงการซ่อม/สร้าง ถนน ค.ส.ล.ผิิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 [ 9 มี.ค. 2563 ]208
42 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลหันห้วยทราย ไปบ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตาดใหญ่ [ 5 มี.ค. 2563 ]233
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย [ 29 ม.ค. 2563 ]174
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์(รถบรรทุก ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ม.ค. 2563 ]165
45 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 20 ม.ค. 2563 ]163
46 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย [ 15 ม.ค. 2563 ]154
47 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์(รถบรรทุก ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ม.ค. 2563 ]155
48 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์(รถบรรทุก ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ม.ค. 2563 ]158
49 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์(รถบรรทุก ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ม.ค. 2563 ]158
50 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์ (รถบรรทุก ดีเชล)ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน [ 12 ธ.ค. 2562 ]161
51 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ส.ค. 2562 ]161
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ส.ค. 2562 ]161
53 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 4 [ 6 ส.ค. 2562 ]212
54 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านไร่อ้อย-บ้านโกรกหิน หมู่ที่ 6 บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 4 บ้านโนนหญ้านาง และหมู่ที่ 5 บ้านหนองม่วงใหญ่ ตำบลหันห้วยทราย [ 22 ม.ค. 2562 ]158
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ก.ย. 2561 ]158
56 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในองค์การบริหารส่วนตาบลหันห้วยทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ก.ย. 2561 ]174
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกรกหิน หมู่ที่ 8 ถึงบ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ธ.ค. 2560 ]160
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกรกหิน หมู่ที่ 8 ถึง บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 พ.ย. 2560 ]158
59 ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโกรกหิน หมู่ที่ 8 ถึง บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 20 พ.ย. 2560 ]163
60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกรกหิน หมู่ที่ 8 ถึง บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 14 พ.ย. 2560 ]156
 
|1|2หน้า 3|4|5