องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 92 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศเผยแพร่แผนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกรกหิน หมู่ที่ 8 ถึง บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 6 พ.ย. 2560 ]216
62 ประกาศสอบราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงอบต.หันห้วยทราย [ 27 มิ.ย. 2560 ]157
63 ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วรอบเขตพื้นที่และประตูทางเข้าออก ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย [ 22 มิ.ย. 2560 ]164
64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 24 ม.ค. 2560 ]205
65 ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 23 ม.ค. 2560 ]157
66 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 20 ม.ค. 2560 ]213
67 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกรกหิน หมู่ที่ 8 ไป บ้านหนองห่าง ตำบลโนนเพ็ด [ 20 ม.ค. 2560 ]175
68 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชลประทาน หมู่ที่ 9 ไปบ้านโกรกหิน หมู่ที่ 8 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 18 ม.ค. 2560 ]174
69 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกรกหิน หมู่ที่ 8 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 18 ม.ค. 2560 ]166
70 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชลประทาน หมู่ที่ 9 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 18 ม.ค. 2560 ]260
71 โครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านหลุ่งจาน หมู่ที่ 7 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 17 ม.ค. 2560 ]213
72 ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน หมู่ที่ 7 บ้านหลุ่งจาน ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 16 ม.ค. 2560 ]210
73 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 6 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 13 ม.ค. 2560 ]246
74 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านหลุ่งจาน หมู่ที่ 7 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 13 ม.ค. 2560 ]214
75 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 12 ม.ค. 2560 ]172
76 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช่องแมว หมู่ที่ 2 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 23 ธ.ค. 2559 ]232
77 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันห้วยทราย หมู่ที่ 1 ไป บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 4 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 23 ธ.ค. 2559 ]166
78 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุ่งจาน หมู่ที่ 7 ไปบ้าน หนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 5 และไปบ้านโกรกหิน หมู่ที่ 8 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 23 ธ.ค. 2559 ]252
79 ประกาศผลพิจารณาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหลุ่งจาน หมู่ที่ 7 [ 16 ธ.ค. 2559 ]161
80 ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 5 ไปบ้านโกรกหิน หมู่ที่ 8 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 8 ธ.ค. 2559 ]209
 
|1|2|3หน้า 4|5