องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 92 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 5 ไปบ้านโกรกหิน หมู่ที่ 8 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 8 ธ.ค. 2559 ]223
82 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 4 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 6 ธ.ค. 2559 ]1415
83 ประกาศราคากลางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 5 ไปบ้านโกรกหิน หมู่ที่ 8 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 6 ธ.ค. 2559 ]222
84 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหลุ่งจาน หมู่ที่ 7 [ 6 ธ.ค. 2559 ]216
85 ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 1 ธ.ค. 2559 ]218
86 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันห้วยทราย หมู่ที่ 1 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 29 พ.ย. 2559 ]162
87 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 29 พ.ย. 2559 ]219
88 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 29 พ.ย. 2559 ]175
89 โครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 25 พ.ย. 2559 ]239
90 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหลุ่งจาน หมู่ที่ 7 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 10 พ.ย. 2559 ]220
91 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหลุ่งจาน หมู่ที่ 7 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 31 ต.ค. 2559 ]218
92 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่4 ไปบ้านเพ็ด น้อย หมู่ที่3 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 8 ก.พ. 2559 ]159
 
|1|2|3|4หน้า 5