องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโโยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 มี.ค. 2566 ]0
2 คู่มือการปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 5 ม.ค. 2565 ]92
3 คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล [ 5 พ.ย. 2564 ]84
4 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี [ 6 ต.ค. 2563 ]161
5 คู่มือการปฏิบัติงานด้านธุรการ [ 6 ต.ค. 2563 ]154
6 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 6 ต.ค. 2563 ]154
7 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 5 ต.ค. 2563 ]150