องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม [ 26 ม.ค. 2565 ]81
2 ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน [ 24 ม.ค. 2565 ]94
3 ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่ว่นตำบลหันห้วยทราย [ 24 ม.ค. 2565 ]84
4 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารอบต.หันห้วยทราย พ.ศ. 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]92
5 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น [ 24 ม.ค. 2565 ]91
6 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 2 พ.ย. 2563 ]155
7 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 2 พ.ย. 2563 ]152
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย (ประมวลจริยธรรม) [ 2 พ.ย. 2563 ]151
9 วัฒนธรรมองค์กร [ 2 พ.ย. 2563 ]152