องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
การพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ก.กลาง ขึ้นตำแหน่งที่สูงขึ้น [ 2 พ.ย. 2563 ]149
2 การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 2 พ.ย. 2563 ]151
3 ประกาศ ก.กลาง เรื่อง การพัฒนาและการปฐมนิเทศข้าราชการฯ [ 2 พ.ย. 2563 ]150
4 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 2 พ.ย. 2563 ]157
5 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 2 พ.ย. 2563 ]156