องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


การกำหนดกระบวนงานลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การกำหนดกระบวนงานลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ