องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา


ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารอบที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.61)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารอบที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.61)
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ