องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.hanhuaysai.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี


โครงสร้างองค์กร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ โครงสร้างองค์กร
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง