องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
แผนการจัดหาพัสดุ


แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
    วันที่ลงข่าว
: 12 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง