องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.hanhuaysai.go.th
 
 
รายงานการคลัง


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง