องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน


รายงานผลการดำเนินงาน (ไตรมาส ๑) ประจำปี ๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินงาน (ไตรมาส ๑) ประจำปี ๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง