องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.hanhuaysai.go.th
 
 
รายงานการคลัง


รายงานผลการดำเนินงาน (ไตรมาส ๒) ประจำปี ๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินงาน (ไตรมาส ๒) ประจำปี ๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง