องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน


รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง