องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต


รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง