องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร


ประกาศ กถ. เรื่องมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวด 4 การสรรหาบุคคล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ กถ. เรื่องมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวด 4 การสรรหาบุคคล
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ