องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ