องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง