องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
 


กิจกรรมลงพื้นที่ซ่อมไฟส่องสว่าง รอบตำบลหันห้วยทราย


นายบัญญัติ อยู่ชุมพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย มอบหมายให้ นายทินภัทร ชันไธสง ผู้อำนวยการกองช่างและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ซ่อมไฟส่องสว่าง  เพื่อให้หมู่บ้านมีความสว่าง ชาวบ้านรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และคุณภาพชีวิตของชาวบ้านดีขึ้น

2023-09-28
2023-09-13
2023-07-31
2023-07-19
2023-03-11
2023-03-03
2022-12-27
2022-10-26
2022-09-23
2022-09-16