องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
   โครงการฟื้นฟูป่าชุมชนและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและก...
  โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติ...
 

 
กิจกรรมสาธารณประโยชน์จิตอาสา ศูนย์พัฒาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4400-9890
E- mail: admin@hanhuaysai.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign