องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
  โครงการฟื้นฟูป่าชุมชนและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ[วันที่ 2024-07-09][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและก...[วันที่ 2024-06-25][ผู้อ่าน 18]
 
  โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติ...[วันที่ 2024-06-12][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการ ประ...[วันที่ 2024-04-11][ผู้อ่าน 32]
 
  โครงการจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ...[วันที่ 2024-04-11][ผู้อ่าน 26]
 
  การจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัต...[วันที่ 2024-04-03][ผู้อ่าน 21]
 
  โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง (หลักสูตรการส่งเ...[วันที่ 2024-03-29][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567[วันที่ 2024-03-21][ผู้อ่าน 21]
 
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเพื่อสร้างความ...[วันที่ 2024-03-08][ผู้อ่าน 30]
 
  ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเพื...[วันที่ 2024-02-28][ผู้อ่าน 33]
 
  โครงการส่งเสริมและฝึกฝนอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐ...[วันที่ 2024-02-19][ผู้อ่าน 7]
 
  RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน[วันที่ 2024-02-05][ผู้อ่าน 30]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7