องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
  RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน[วันที่ 2024-02-05][ผู้อ่าน 13]
 
  บุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอประทาย 2567[วันที่ 2024-01-29][ผู้อ่าน 9]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระ...[วันที่ 2023-09-28][ผู้อ่าน 61]
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25...[วันที่ 2023-09-13][ผู้อ่าน 56]
 
  โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-07-31][ผู้อ่าน 57]
 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก...[วันที่ 2023-07-19][ผู้อ่าน 47]
 
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเพื่อสร้างความ...[วันที่ 2023-03-11][ผู้อ่าน 119]
 
  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย (อปพร.)[วันที่ 2023-03-03][ผู้อ่าน 108]
 
  โครงการจัดแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก[วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 93]
 
  โครงการปฏิบัติธรรม ตำบลหันห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ...[วันที่ 2022-10-26][ผู้อ่าน 81]
 
  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ ประจำป...[วันที่ 2022-09-23][ผู้อ่าน 141]
 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สุขกาย สุขใจ ใกล้ธร...[วันที่ 2022-09-16][ผู้อ่าน 138]
 

หน้า 1|2|3|4