องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญา...[วันที่ 2022-01-24][ผู้อ่าน 219]
 
  อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเ...[วันที่ 2020-03-17][ผู้อ่าน 507]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์ก...[วันที่ 2020-02-04][ผู้อ่าน 593]
 
  ภาพการประชาคมหมู่บ้านชุมชนเพื่อจัดทำร่างข้อบัญญัติ...[วันที่ 2018-09-28][ผู้อ่าน 1154]
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561[วันที่ 2018-09-12][ผู้อ่าน 517]
 
  กิจกรรมโครงการปลูกดาวเรืองถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ใน...[วันที่ 2017-12-09][ผู้อ่าน 651]
 
  โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ร่วมกับส่วนราชก...[วันที่ 2017-09-27][ผู้อ่าน 651]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย ขอแสดงความยินดีกั...[วันที่ 2017-09-11][ผู้อ่าน 679]
 
  โครงการ อบต.เคลื่อนที่ รับชำระภาษี[วันที่ 2017-01-13][ผู้อ่าน 612]
 

|1|2|3หน้า 4