องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
 


โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566


วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2566 นายบัญญัติ อยู่ชุมพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทรายพร้อมคณะผู้บริหารเป็นประธานเปิดโครงการประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน นักเรียน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทรายที่นับถือพุทธศาสนาได้เข้าใจและตระหนักถึงวันสำคัญของวันเข้าพรรษาและได้ประพฤติปฎิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสมตามวิถีของชาวพุทธ โดยมีประชาชน เยาวชน นักเรียนในเขตตำบลหันห้วยทราย พนักงาน และคณะผู้บริหาร ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย ผู้นำท้องถิ่น และวัดในเขตตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วัดโนนหญ้านาง หมู่ที่ 4 วัดหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 5 วัดบ้านดอนกลอย หมู่ที่ 6 เข้าร่วมโครงการ

2024-06-12
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-03
2024-03-29
2024-03-21
2024-03-08
2024-02-28
2024-02-19
2024-02-05