องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี2566 [ 22 ม.ค. 2567 ]8
2 คำสั่ง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 3 ต.ค. 2566 ]29
3 ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]26
4 ระเบียบสภา อบต. หันห้วยทราย ว่าด้วย การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]46
5 ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน ก.พ.256ุ [ 3 ก.พ. 2566 ]54
6 ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน ม.ค.2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]54
7 ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน ธ.ค.2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]47
8 ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน พ.ย.2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]48
9 ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน ต.ค.2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]50
10 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการช่วยเหลือ เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]54
11 ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน ก.ย.2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]45
12 ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน ส.ค..2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]43
13 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) [ 18 ก.ค. 2565 ]47
14 ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน ก.ค..2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]57
15 ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน มิ.ย.2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]61
16 ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน พ.ค.2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]56
17 ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน เม.ย. 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]176
18 ประชาสัมพันธ์สนามกีฬาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย [ 5 เม.ย. 2565 ]36
19 ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน มี.ค. 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]168
20 ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน ก.พ. 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]165
 
หน้า 1|2|3