องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย เรื่องกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 18 มิ.ย. 2567 ]8
2 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเพื่อสร้างความสามัคคีของชุมชน ประจำปี 2567 [ 7 มี.ค. 2567 ]19
3 ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน ก.พ.2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]14
4 การตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี2566 [ 22 ม.ค. 2567 ]28
5 ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน ม.ค.2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]15
6 ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน ธ.ค.2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]21
7 ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน พ.ย.2566 [ 7 พ.ย. 2566 ]12
8 ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน ต.ค.2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]16
9 คำสั่ง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 3 ต.ค. 2566 ]42
10 ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]39
11 ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน ส.ค..2566 [ 25 ก.ย. 2566 ]11
12 ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน ส.ค.2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]13
13 ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน ก.ค.2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]15
14 ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน มิ.ย.2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]11
15 ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน พ.ค.2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]12
16 ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน เม.ย.2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]15
17 ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน มี.ค.2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]14
18 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ในอาคาร พ.ศ. 2549 [ 16 ก.พ. 2566 ]14
19 ระเบียบสภา อบต. หันห้วยทราย ว่าด้วย การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]63
20 ประชาสัมพันธ์ตลาดนัดวันอาทิตย์ ณ หน้าสถานีตำรวจภูธรบ้านหันห้วยทราย หมู่ที่ 8 [ 7 ก.พ. 2566 ]8
 
หน้า 1|2|3|4