องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง