องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง ประกาศการใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ 2560-2562)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง ประกาศการใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ 2560-2562)
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ