องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พ.ย.2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พ.ย.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง