องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ม.ค.2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ม.ค.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง