องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
 


โครงการจัดแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ 2567


องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทรายนำโดย นายบัญญัติ อยู่ชุมพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทรายจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ความรู้เพิ่มทักษะปลูกฝังการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัยความสามัคคี อดทน การปฏิบัติตาม กติกา ข้อตกลง ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย

2024-04-11
2024-04-11
2024-04-03
2024-03-21
2024-03-08
2024-02-28
2024-02-05
2024-01-29
2023-12-18
2023-09-28